Участие в соц. проекте 04.11.22г. по оказанию бесплатной соц. помощи

УЧАСТИЕ В СОЦ.ПРОЕКТЕ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ.

4 ноября 2022 года в 11:00 для жителей города Алматы в рамках социального проекта «Іскер ісі» в здании «Достык үйі» по вопросам гражданского, административного и уголовного права была проведена бесплатная юридическая консультация . В нем приняли участие сотрудники Медеуской районной прокуратуры, сотрудники полиции внутренних дел, члены Палаты юридических консультантов города Алматы, сотрудники Палаты частных судебных исполнителей г. Алматы, жители г.Алматы, многодетные матери, граждане, находящиеся на испытательном сроке.

 

ТЕГІН КӨМЕК КӨРСЕТУ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАҒА ҚАТЫСУ

2022 жылғы 4 қараша күні сағат 11:00-де «Достық үйі» ғимаратында «Іскер ісі» әлеуметтік проектісі аясында, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық заңдар сұрақтары тақырыбында Алматы қаласы тұрғындарына тегін заңгерлік кеңес өткізілді. Оған Медеу аудандық прокуратура қызметкерлері, Ішкі істер полициясы қызметкерлері,Алматы қаласы заң кеңесшілері Палатасының мүшелері, Алматы қаласы жеке сот орындаушылар палатасы қызметкерлері, Алматы қаласы тұрғындары, көп балалы аналар, пробацияда тіркеуде тұрған азаматтар қатынасты.

 

PARTICIPATION IN THE SOCIAL PROJECT TO PROVIDE FREE ASSISTANCE.

On November 4, 2022, at 11:00 a.m., a free legal consultation was held for residents of the city of Almaty as part of the social project «Isker іsi» in the building «Dostyk Uyi» on civil, administrative and criminal law. It was attended by employees of the Medeu district prosecutor’s office, police officers, members of the Chamber of Legal Advisers of Almaty, employees of the Chamber of Private Bailiffs of Almaty, residents of Almaty, mothers of large families, citizens on probation.

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска