Прием граждан

     ПРИЕМ   ГРАЖДАН

Совместно с Департаментом Юстиции члены нашей Палаты 18.05.2022 года провели прием граждан в ЦОНе Медеуского района по вопросам исполнительного производства, алиментов, наследства и многих других

Кроме граждан, которые пришли на прием по ранее размещенному анонсу, также   получили бесплатную консультацию лица ожидавшие в очередях услуги ЦОНа.

В интервью телеканалу «Алматы» граждане благодарили за квалифицированную и своевременную юридическую помощь, которую они получили.

Также провели прием  и бесплатные консультации в социальном доме для многодетных матерей по вопросам проблемных алиментов, кредитов на жилье, которые они не могли разрешить длительное время.

Аналогичные приемы проводятся на регулярной основе.

 

     АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

Әділет департаментімен бірлесе отырып, 2022 жылдың 18 мамырында палатамыздың мүшелері Медеу аудандық халыққа қызмет көрсету орталығында атқарушылық іс жүргізу, алимент өндіру, мұрагерлік және басқа да көптеген мәселелер бойынша азаматтарды қабылдау өткізді.

Қабылдауға бұрын жарияланған хабарландыру бойынша келген азаматтардан бөлек, халыққа қызмет көрсету орталығының қызметін алуға кезекте тұрғандар да тегін кеңес алды.

«Алматы» телеарнасына берген сұхбатында азаматтар білікті және дер кезінде көрсетілген заң көмегі үшін алғыстарын білдірді.

Сондай-ақ көп балалы аналар әлеуметтік үйінде көптен бері шеше алмай жүрген түйткілді алимент мәселесі бойынша қабылдау жүргізіп, тегін кеңестер берді.

Осыған ұқсас іс-шаралар тұрақты түрде өткізіліп тұрады.

 

     RECEPTION OF CITIZENS

Together with the Department of Justice, on May 18, 2022, members of our Chamber held a reception of citizens at the public service center of the Medeu district on issues of enforcement proceedings, alimony, inheritance and many others

In addition to the citizens who came to the reception according to the previously posted announcement, the persons who were waiting in line for the services of the public service center also received a free consultation.

n an interview with the Almaty TV channel, citizens thanked for the qualified and timely legal assistance they received.

They also held a reception and free consultations in a social home for mothers with many children on issues of problematic alimony, housing loans, which they could not resolve for a long time.

Similar practices are held on a regular basis.

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска