КРУГЛЫЙ СТОЛ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ «RAHYM»

КРУГЛЫЙ СТОЛ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ «RAHYM»

 

18.08.2022г в социальном доме общественного фонда  «Rahym» состоялся круглый стол с участием представителей Департамента города Алматы, Прокуратуры, Акимата Медеуского района, АФР,  Палаты юридических консультантов города Алматы и др. общественных объединений.

Цель данного круглого стола – запуск проекта проведения курсов бесплатной грамотности для социально-уязвимых слоев населения,улучшение  взаимодействия с обществом путем рассмотрения вопросов граждан. Где каждый из пришедших смог получить ответы от участников данного стола.

Были обсуждены вопросы  распознавания финансовых пирамид, кибер- преступности,  онлайн- мошенничества, по многочисленным кредитам граждан  и применения банкротства для физ.лиц.

 

«РАХЫМ» ӘЛЕУМЕТТІК ҮЙІНДЕГІ ДӨҢГЕК ҮСТЕЛ

 

2022 жылғы 18 тамызда «Рахым» қоғамдық қорының әлеуметтік үйінде Алматы қалалық департаменті, прокуратурасы, Медеу ауданы әкімдігінің, АФР, ҚР Парламенті палатасының өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Алматы қаласының заң кеңесшілері және басқа да қоғамдық бірлестіктер.

Бұл дөңгелек үстелдің мақсаты – халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тегін сауат ашу курстарын өткізу жобасын іске қосу, азаматтардың мәселелерін қарастыру арқылы қоғаммен өзара іс-қимылды жақсарту. Келгендердің әрқайсысы осы кестеге қатысушылардан жауап ала алатын болды.Қаржы пирамидаларын, киберқылмыстарды, онлайн-алаяқтықты, азаматтарға берілетін көптеген несиелер бойынша және жеке тұлғалар үшін банкроттықты пайдалануды тану мәселелері талқыланды.

 

ROUND TABLE AT THE SOCIAL HOUSE «RAHYM»

 

On August 18, 2022, a round table was held in the social house of the public fund «Rahym» with the participation of representatives of the Almaty City Department, the Prosecutor’s Office, the Akimat of the Medeu district, the AFR, the Chamber of Legal Advisers of the city of Almaty and other public associations.

The purpose of this round table is to launch a project to conduct free literacy courses for socially vulnerable segments of the population, to improve interaction with society by considering citizens’ issues. Where each of those who came could get answers from the participants of this table.Issues of recognition of financial pyramids, cybercrime, online fraud, on numerous loans to citizens and the use of bankruptcy for individuals were discussed.

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска